KRŠTENJE

Krštenje

Sveti krst je temelj cijeloga kršćanskog života, ulaz u život Duha i vrata koja otvaraju pristup drugim sakramentima. Po krštenju smo oslobođeni od grijeha i nanovo rođeni kao sinovi Božji,postajemo Kristovi udovi i pritjelovljeni smo Crkvi te bivamo dionicinjezina poslanja: “Krštenje je sakrament preporođenja vodom i riječju”.

(Katekizam katoličke crkve, 1213)

Krštenje djeteta

Budući da se djeca rađaju s ljudskom naravi palom i okaljanom istočnim grijehom, to su i ona potrebna novoga rođenja u krštenju da budu oslobođeni vlasti tame i preneseni u Kraljevstvo slobode sinova Božjih, kamo su pozvani svi ljudi. Milost spasenja kao čisti dar posve se osobitoočituje u krštenju djece. Prema tome Crkva i roditelji lišili bi dijete neprocjenjive milosti da postane dijete Božje kada mu ne bi podijelili krštenje nedugo poslije rođenja.

Kršćanski ce roditelji priznati kako ova praksa odgovara i njihovoj ulozi hranitelja života sto im ga je Bog povjerio. Običaj krstiti malu djecu drevna je predaja Crkve. Izričito je posvjedočena od II. stoljeća.
Ipak je vjerojatno da su se već od početaka apostolskog propovijedanja, kadabi cijeli “domovi” primali krštenje,pritom krštavala i djeca. (Katekizam katoličke crkve, 1250-1252)

Što treba učiniti?

1. U uredovno vrijeme Župnog ureda otići do svojega župnika i priopćiti mu svoju želju.

2. Ugovoriti sa župnikom datum i vrijeme krštenja.

3. Od dokumenata potrebno je donijeti:
– Rodni list djeteta (na uvid),
– Posvjedočenje vlastitog župnika da osoba koju ste izabrali može kumovati,
– vaša Obiteljska knjižica (ukoliko ju posjedujete),
– ukoliko ne živite na teritoriju naše župe, potrebno je od vašeg vlastitog župnika, zatražiti suglasnost za krštenje djeteta izvan vlastite župe, (vaša vlastita župa je ona na čijem teritoriju fizički živite duže od mjesec dana).

4. Kum ili kuma na krštenju može biti osoba:
– koja je dovoljno zrela (punoljetna)za vršenje te dužnosti.
– koja je primila sakramente krštenja, potvrde i euharistije i ako je u braku mora biti crkveno vjenčana, (osobe koje žive u izvanbračnoj zajednici ili samo u građanskom braku nisu prikladne za kumovanje),     
 – koja je praktični vjernik i spremna je svjedočiti vjeru svojemu kumčetu.

5. Za samo krsno slavlje krštenja potrebno je pribaviti:
– krsnu svijeću i
– krsnu haljinicu (košuljicu) koja se ne odijeva, nego se nakon krštenja prisloni na dijete.

 

ŠTO JE POTREBNO ZA KRŠTENJE VAŠEG DJETETA

  • Krštenje treba najaviti oko mjesec dana prije u župnom uredu.
  • Krštenje je u župi Vašeg boravka, i to u župnoj crkvi, a ne u filijalama.
  • Kroz vrijeme Došašća i Korizme nema krštenja.
  • Roditelji trebaju odrediti kumove.
  • Ako kumovi nisu iz naše župe moraju donijeti potvrdu svojeg vlastitog župnika da mogu kumovati na krštenju.
  • Na krštenje je potrebno doći u točno u dogovoreno vrijeme; bolje nekoliko minuta ranije, nego kasnije.

 

TKO MOŽE BITI KUM NA KRŠTENJU:

a) katolik sa navršenih 16 godina života;

b) treba biti kršten, pričešćen i krizman;

c) mora biti crkveno vjenčan (nije dovoljno samo civilno vjenčanje) – ali mora također biti i krizman,

d) da nije rastavljen i ponovno civilno vjenčan ili da ne živi u izvanbračnoj zajednici

e) da ne živi u izvanbračnoj zajednici i odbija se crkveno vjenčati (a mogao bi).

f) da provodi život u skladu sa katoličkom vjerom i crkvenim naukom

g) otac i majka djeteta ne mogu biti kumovi.

Tako kaže Crkveni Zakonik i to moramo uvažiti. Krsni kumovi su pred Crkvom jamstvo da će dijete biti kršćanski odgojeno. Ako roditelji ne bi mogli tu dužnost izvršiti, onda su kumovi dužni ozbiljno i savjesno pobrinuti se za vjerski odgoj djeteta. Stoga kumstvo nije za šalu. Kumovi su pozvani primjerom i riječju poučavati svoje kumče vjerskom životu. Njihov život mora biti uzoran vjernički život. Stoga, pri odabiranju kumova neka roditelji ne gledaju da li su kumovi imućni već da za kumove odaberu uzorne vjernike.

ŠTO JE POTREBNO PONIJETI NA KRŠTENJE?

Krsnu svijeću i bijelu haljinicu.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)