USKRSNA PORUKA NADBISKUPA MARINA BARIŠIĆA

Draga braćo i sestre,
milost vam i mir Gospodina našega Isusa Krista
koji je svojom smrću smrt pobijedio
i uskrsnućem nam darovao život vječni!

1. „Kamen koji odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo: kakvo čudo u našim očima,“ pjevamo u uskrsnom psalmu dok slavimo Kristovo uskrsnuće. Živimo na kamenitom dijelu Lijepe naše. Kamen je pratilac našega življenja od prvog koraka do grobnog počinka. Kamen je nijemi čuvar naše povijesti, kulture i identiteta. Važni su nam povijesni natpisi i spomeni uklesani u kamen, ali za nas, za našu nacionalnu povijest i za čitav ljudski rod, najvažniji je uskrsli Krist – zaglavni kamen kojega su njegovi suvremenici odbacili, a kojega se i u drugim vremenima pokušavalo odbacivati. Usprkos tome postao je temeljem i smislom osobe i obitelji, društva i povijesti. Mjesto i značenje Isusa Krista za naš život i čitav kozmos, na svoj način izrazio je i sv. Ivan Evanđelist. On je Alfa i Omega (usp. Otk 22,13) – kamen temeljac i zaglavni kamen.

Značenje i simboliku zaglavnog kamena promatramo na nadvratnicima naših domova, crkava, a osobito na kupolama naših katedrala. Zaglavni kamen sve drži i svemu daje čvrstoću. Divne kupole bi se urušile da nema zaglavnog kamena koji je često oku nevidljiv, a opet o njemu sve ovisi jer on čuva ljepotu i sve drži uzgor.

2.Braćo i sestre, događaj prvog dana u tjednu, prazan grob i otkotrljani grobni kamen, rukopis je Božje desnice. To su izvanjski povijesni znakovi, tihi svjedoci čudesne pobjede života i istine, pravde i ljubavi. Svjedoci praznoga groba i navjestitelji Gospodnjega djela osvjetljavaju događaj Kristova uskrsnuća simbolikom zaglavnog kamena. Uranjajući u otajstvo Kristova uskrsnuća, učenik Ivan pred praznim grobom, zahvaćen novošću uskrslog Gospodina, reći će: Sve postade po Njemu i bez Njega ne postade ništa. (usp. Iv 1,2-3) Na tom tragu, papa u miru Benedikt XVI. otajstvo Kristova uskrsnuća naziva konačnim skokom i najvećim preobraženjem povijesti.

3.Raspeti i uskrsli Gospodin postade pobjednik, spasitelj čija pobjeda ne stvara žrtve i ranjene. Lice Božjeg milosrđa, kako ga nazva papa Franjo, poistovjetio se i prihvatio sve odbačene i prezrene, svih vremena i kultura, sve one koji su postali otpadom sebičnosti, profita, nepravde i moći. Zaglavni kamen – Isus Krist je odbačen te prepoznaje sebe i svoju odbačenost: u otpadu nerođene djece, u otpadu viška radne snage, u progonjenima i lišenima ljudskog dostojanstva, u siromašnima, u odbačenima na rubu društva, u nepravedno osuđenima. Raspeti i uskrsli Gospodin želi svima nama u Crkvi i u društvu otvoriti oči i otkotrljati kamen sa srca kako bismo svakog čovjeka prepoznali u njegovom neotuđivom dostojanstvu djeteta Božjega. Osoba u bilo kojoj dobi i bilo kojem stanju nikada ne smije biti otpad. Raspeti i uskrsli Krist je najsnažnija obrana dostojanstva svakoga čovjeka.

4.Premda smo krhki i slabi, glina i prašina, ali po vjeri i krštenju povezani sa Isusom Kristom – zaglavnim kamenom, i osposobljeni snagom Njegova Duha, pozvani smo biti živo i čvrsto kamenje, svjedoci novosti u braku i obitelji, Crkvi i društvu.

Ljubav i radost, nadu i snagu svoga uskrsnuća, naš brat i Gospodin ne ostavlja u prošlosti niti odgađa za svršetak zemaljskog života. Pobjedu svoga uskrsnuća dijeli s nama i nju daruje već ovdje i sada. Ta nas pobjeda prati do konačne punine.

Isus Krist – zaglavni kamen divnog Božjeg plana stvaranja i ostvarenja života, svojim križem i uskrsnućem trajno osnažuje naše nosive stupove, koji u povezanosti s Njime, postaju, na svoj način, zaglavni kamen. Za obitelj se s pravom može reći da je temelj života i zaglavni kamen društva.

5. Braćo i sestre, u godini smo Božjeg milosrđa. Milosrđe je materinski jezik obitelji. Dubinska psihologija prvotnu funkciju jezika ne vidi u komunikaciji, već u želji biti i ostati u zajedništvu s onima koji su nam bliski i koji nas prihvaćaju. Svojim riječima zapravo približavamo i zadržavamo zajedništvo s drugima. To osobito dolazi do izražaja u molitvi, gdje Bog od „On“ prelazi u „Ti“, u odnos bliskosti. Materinski jezik milosrdne ljubavi, povezanosti s Gospodinom i međusobno uči se i doživljava osobito u obiteljskoj molitvi. Molitva nam otvara srca i horizonte našega rasta u ljudskosti i svijesti zajedničkog nam Božjeg očinstva i našeg međusobnog bratstva. Pod zajedničkim obiteljskim krovom nalazimo prostor i oslon milosrdne ljubavi ne samo za glavu, već i za dušu i srce.

6.Obitelj je doista temelj i zaglavni kamen društva: zajedništva u različitosti muškarca i žene, odraslih i djece, djeda i bake, oca i majke, brata i sestre. U čudesnom Božjem planu obitelj je Gospodnje djelo. Ta mala ali snažna zajednica postade i mora biti zaglavnim kamenom svih širih i većih kupola: Crkve i društva, katedrala i sabornica, gospodarstva i politike, zakonodavstva i kulture. Samo obitelj može biti zaglavni kamen života, naše obnovljene biološke i duhovne budućnosti. U obitelji živimo s drugima i za druge, u njoj postajemo zreliji i bolji ljudi. U obitelji doživljavamo povjerenje koje izvire iz lica oca i majke; ohrabrenje za prvi osmjeh i novi korak; susrećemo temeljne društvene i ujedno religiozne termine – brata i sestru, oca i majku. U obitelji živimo zahvalnost i solidarnost koje nas otvaraju gostoprimstvu i prijateljstvu, jednom širem društvenom zajedništvu. Obitelj nam daje ime, uključuje nas u svoju povijesnu memoriju, svijest i identitet. Obitelj, znak i sakrament raspete i uskrsle ljubavi, sveti je prostor otvorenosti životu i pobjede života nad smrću. Svako normalno društvo koje želi biti na strani života i budućnosti, u obitelji vidi, ne samo zaglavni kamen, već i model društva. Svjedoci smo nekih glasova koji žele obitelj vidjeti kao otpad i arheološki relikt prošlosti. Svi ti pokušaji leđima su okrenuti budućnosti. Dakako, samo obitelj, utemeljena na zajedništvu muškarca i žene, zaglavni je kamen budućnosti ljudskog roda.

Stoga smo pojedinačno i zajedno, kao vjernici i građani, pozvani i dužni ukloniti sve oblike grobnih kamenja s naše budućnosti. Pomozimo obiteljima da budu snažne pred tolikim izazovima i ostanu neovisne pred agresivnim pritiscima raznih ovisnosti. Čemu služe tolike kockarnice i kladionice koje se podižu uz naše škole, pored crkava, pa i pokraj dječjih vrtića? Nisu li to grobnice duše i tijela? Ne pokapajmo, već podižimo našu mladost!

7.Dok govorimo o obitelji mislimo na konkretnu obitelj, a to je tvoja obitelj dragi oče i majko! Obitelj je zajednički dom – temelj i tema na kojoj se možemo i trebamo svi naći. Ona je zaglavni kamen hrvatske neovisnosti. Vrijeme je, braćo i sestre, da od pojedinačnih kritika i prigodnih riječi odgovorno pristupimo ovom zaglavnom kamenu društva. Ulažući u obitelj, sebe spašavamo. Zar nam obitelj smije postati periferija, od vremena do vremena tema propovijedi ili samo zgodan materijal u izbornoj kampanji?

Svjesni smo da živimo u pluralnom društvu, ali naše razlike ni u kom slučaju ne smiju biti protiv obitelji. Okrenuti leđa obitelji sa njezinim poteškoćama i izazovima može postati još jedan oblik odbacivanja zaglavnog kamena života i društva. Stoga budimo, ne samo iskreni i odgovorni, nego nježni i milosrdni prema svojoj i svim obiteljima. Milosrđe, koje papa Franjo vidi kao lijek i terapiju obitelji i društva, znak je Kristova uskrsnuća na djelu u nama i među nama.

8.Poštovana braćo i sestre, u uskrslom ozračju najavljujem i podsjećam vas na nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji kojemu će biti domaćin naša Splitsko-makarska nadbiskupija 2018. godine u Solinu. To znakovito mjesto kolijevka je nacionalnog rađanja i krsnog preporođenja naše hrvatske obitelji. Već sada usmjerimo našu pažnju i molitve za obitelj kako bismo svi, vjernici i građani, Crkva i društvo, prepoznali obitelj kao temelj i zaglavni kamen naše budućnosti.

9.Uskrsli Gospodine, zaglavni kamenu Božjeg stvaranja i ostvarenja života i povijesti, ljudskog roda i kozmosa, u povezanosti s Tobom osnaži sve naše nosive zaglavne kamene života i društva, učvrsti svaku našu obitelj.

Braćo i sestre, Kristovi vjernici i svi ljudi dobre volje, slavimo i hvalimo Boga Oca zbog radosti Kristova i našega uskrsnuća. Gospodnje je to djelo: kakvo čudo u očima našim! Stoga izričem vama i svima u obitelji Crkve i svim ljudima dobre volje čestitku za sretan Uskrs evanđeoskom radošću: Krist, uskrsnu! Aleluja! Doista uskrsnu! Aleluja! Aleluja!

Vaš brat i nadbiskup,
mons. Marin Barišić

Posted in Uncategorized.