SV. MANDA

Crkva Svete Marije Magdalene – Svete Mande nalazi se na sjeveroistočnim padinama Marjana. Prvi put se spominje 1145. godine. Ponekad se navodi pod imenom sv. Lazara i sv. Mande. Tako se izričito navodi u vizitaciji nadbiskupa Foconija 1578. godine («ad S. Lazarum et Mariam Magdalenam»). Nadbiskup Cosmi u vizitaciji iz 1682. godine naziva je samo Sveta Marija Magdalena («S.ta Maria Magdalena»).

Oltar se nalazi u četvrtastoj apsidi. Na pali na zidu, na mjestu starog oltara, nalaze se likovi sv. Marije Magdalene i sv. Lazara. Nedaleko od crkve nekada se nalazila kuća za gubavce. Crkva je obnovljena sedamdesetih godina 20. stoljeća.

U njoj se svake nedjelje slavi sveta misa [privremeno prebačeno u župnu crkvu]. Duga je s apsidom 12, a širina lađe je 6 metara. Nad pročeljem je preslica za dva zvona, a poviše vrata četvrtasti prozor. Crkva je pokrivena kupom kanalicom.  

Izvori:

Slika Zdenka Sessa

https://smn.hr/split-veli-varos

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)