NOVOSTI KROZ KORIZMENO VRIJEME

U svrhu oživljavanja naših varoških crkvica, odlučili smo kroz korizmu svaki tjedan imati svagdanje mise u jednoj od varoških crkvica. Tako ćemo obići molitvom i pjesmom u misnim slavljima naš Varoš.

Ovaj prvi tjedan Korizme misu ćemo slaviti u crkvici sv. Mande ponedjeljkom u 19:00, utorkom u 19:00, srijedom u 10:00, četvrtkom u 19:00 te subotom u 19:00 sati.

Petkom ćemo slaviti križni put i misu u župnoj crkvi sv. Križa.

[Misne nakane koje su upisane za taj dan služiti će se u naznačenoj crkvici.]

Neka ovaj naš korizmeno hod bude posvećen i obogaćen milošću Duha Svetoga, kojemu neka je slava u vijeke vjekova!??

 

Posted in Uncategorized.