PROSLAVA BLAGDANA SV. MARKA UZ BLAGOSLOV POLJA I OTVORENJE OBNOVLJENE CRKVICE GOSPE OD BETLEMA NA MARJANU

Na blagdan sv. Marka evanđeliste služena je sv. Misa u novoobnovljenoj crkvici Gospe od Betlema na Marjanu uz tradicionalni blagoslova polja. Uz četrdesetak vjernika – hodočasnika sv. Misi je nazočio i gosp. Andro Krstulović Opara sa obitelji, za čijeg je mandata kao splitskog gradonačelnika obnovljena ova crkva. Svetoj misi nazočio je i gosp. Stipe Mušura, ravnatelj Park šume Marjan.
Na koncu euharistijskog slavlja održana je kratka procesija do belvedera s kojeg smo zazvali Božji blagoslov na naša polja. Ophod i blagoslov polja uveo je papa Grgur veliki 590. god., kako bi preko njega odvratio od naroda pošasti koje su nahrupile.
Naime, te je godine u Rimu nastala poplava, a potom je uslijedila kuga, pa je papa, kako bi isprosio milosrđe od Boga, zapovjedio sveopću procesiju, koja je bila podijeljena na sedam manjih, a sve su se na kraju sastale u crkvi Maria Maggiore, pa su prema tome i navedene litanije dobile naziv. Budući da se Bog smilovao, papa je odredio da se po cijeloj Zapadnoj Crkvi održava taj ophod, te odredio da to bude na Markovo.
Prije blagoslova polja otkrivena je spomen ploča koja svjedoči o temeljitoj obnovi crkve prošle godine [2021.]. Gospodin Andro Krstulović Opara se obratio nazočnima te je iznio povijest crkvice Gospe od Betlema, kao i tijek obnove, koja je već započela 2004. godine izradom replike poliptiha na glavnom oltaru, dok se original čuva u palači Skočibušić na Peristilu. 
Posted in Uncategorized.